Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Online célszámok

REHVA COVID-19 guidance document

2020-10-12

A REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations), amely az európai épületgépész szövetségek ernyőszervezete, létrehozott egy munkacsoportot, amelynek feladata a SARS-CoV-2 vírus terjedési módjainak vizsgálata, valamint a védekezési lehetőségek összefoglalása. A munkacsoport márciusi, majd áprilisi útmutatóit online célszámunkban közreadtuk, ezek honlapunkon megtekinthetők. Az elmúlt hónapokban a munkacsoport tovább folytatta munkáját és július végére elkészültek az útmutató harmadik verziójával, amelynek megállapításait cikkünk tartalmazza, magyar nyelven. Az eredeti dokumentumot online cikkeink közé feltöltöttük.

A REHVA útmutatók két fő témakörre bonthatók. Az első témakörben a vírus lehetséges terjedési módjait tekintették át és elemezték a munkacsoport tagjai, míg a másodikban gyakorlati javaslatokat tettek az egyes épületgépészeti berendezések üzemeltetésével kapcsolatban a vírusfertőzés terjedés kockázatának minél kisebbre való csökkentéséért.

részletek »

2020 5. szám

2020-06-08

Májusi számunk nyitó cikkeinek szerzői a hideg- és melegvíz kérdésével foglalkoznak. Első, lektorált cikkünk szerzői budapesti távfűtött panelépületek melegvíz fogyasztási adatainak vizsgálati eredményeit mutatják be. A kérdés azért is fontos, mert a használati melegvíz fogyasztás meghatározása az épületgépészeti tervezés és a költségosztás miatt is szükséges. A távhőszolgáltató cégek a használati melegvíz fogyasztáshoz szükséges hőmennyiséget a nyári hónapok hőfogyasztása alapján határozzák meg, ami azonban nem vezet pontos eredményre, hiszen a használati melegvíz fogyasztás az év során jelentős mértékben változik.

Második, ugyancsak lektorált cikkünk szerzői a Pozsonyi Műszaki Egyetemen végzett kutatás eredményeit mutatják be. Három tanúsító eszközt ismertetnek az ivóvízkezelés és a minőség szempontjából: az ivóvízkezelést és a vízminőséget, mint a LEED-tanúsítás minősítő paraméterét, a BREEAM tanúsítási módszert és a WELL tanúsítványt ismertetik a vízminőség szempontjából.

Ezt követően a használati melegvíz cirkulációjával kapcsolatos kérdésekről olvashatnak. A melegvíz lehűlése előírt, ami egy központi HMV rendszer esetén csak keringetéssel biztosítható. A szerző a HMV cirkulációjához és a vegyi fertőtlenítéshez mutat be korszerű megoldásokat.

 

 

részletek »

2020 4. szám

2020-05-11

Áprilisi számunkat nagyon aktuális témával kezdjük: szerzőnk az új-koronavírus világjárvány épületgépészeti vonatkozásait vizsgálja. Megállapítja, hogy a járvány épületgépészeti szempontból két kérdést vet fel:

- az épületgépészeti rendszereknek van-e szerepe a járvány terjedésében,

- a világjárványnak milyen hatása van a szakterületre,

majd tárgyalja az épületgépészeti rendszerek lehetséges szerepét a SARS-CoV-2 terjedésében és kitér a szakmapolitikai vonatkozásokra.

Következő cikkeink is aktuális témakört mutatnak be, hiszen márciusban léptek hatályba azok a jogszabályok, amelyek az épületek gázellátásának területén érintett tervezők számára különösen fontosak. Szerzőnk a csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki biztonsági szabályzatában szereplő lényeges változásokat foglalja össze és felhívja a figyelmet a tervezők nagyobb önállóságára.

A témához kapcsolódik a lakossági gáztűzhelyek belső levegőminőségre gyakorolt hatása, amellyel kapcsolatban szerzőink szakirodalmi kutatásaik eredményeit foglalják össze és ezek alapján megállapítják, hogy a gáztűzhely légellátásának témaköre még ma is igen aktuális kérdés. A modellezés eredményeit és a levont következtetéseket a cikk második részében ismerhetjük meg.

 

részletek »