Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Online célszámok

2020 12. szám

2020-12-19

Decemberi számunkban röviden visszatekintünk a Műegyetemi Épületgépész Napokra és röviden bemutatjuk azokat a szakembereket, akik díjat kaptak az országos rendezvény alkalmából.

A Műegyetemi Épületgépész Napok egyik szakmai előadásának összefoglalóját is közreadjuk. Az előadó bemutatta és értékelte az épületek energiahatékonyságáról szóló uniós irányelv módosításából eredő feladatokat, amelyek eredményeképpen születő intézkedések várhatóan meghatározóak lesznek a szakma fejlődése szempontjából.

Két lektorált cikket is közreadunk az épületek energiafelhasználása témakörben. Az egyikben a szerzők egy önkormányzati épület energiafogyasztásának dinamikus szimulációs szoftver segítségével végzett vizsgálatát mutatják be. A vizsgálat során elemezték, hogy a felhasználói magatartással, épületüzemeltetéssel összefüggő beavatkozásokkal milyen mértékű energia-megtakarítást lehet elérni.

részletek »

2020 11. szám

2020-11-29

Novemberi számunkban a szivattyúk és a korszerű légtechnikai berendezések adják a fő témát.

Első szakmai cikkünk szerzői a különböző szivattyús rendszerek energiahatékonyságának vizsgálatára végeztek méréseket új fejlesztésű és korábbi kivitelű motorok felhasználásával. A cél három vizsgált szivattyútípus energiafogyasztásának összehasonlítása volt alacsony és méretezési terhelés esetén, különböző üzemállapotokat összevetve. A mérések első eredményeit mutatja be a cikk.

Angol nyelvű cikkünk szerzője bemutatja azt a modellt, amelynek segítségével a különböző intézkedések hatása értékelhető mind a meglévő, mind az új épületek és épületgépészeti rendszerek esetén. A számítás eredményeként meghatározható az átlagos víruskoncentráció az egyes helyiségekben, az egyéni fertőzésveszély ezekben a terekben, a potenciálisan fertőzöttek átlagos száma, a vírus lerakódása a légkezelőn, a szűrőn és a légcsatornákban.

 

részletek »

REHVA COVID-19 guidance document

2020-10-12

A REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations), amely az európai épületgépész szövetségek ernyőszervezete, létrehozott egy munkacsoportot, amelynek feladata a SARS-CoV-2 vírus terjedési módjainak vizsgálata, valamint a védekezési lehetőségek összefoglalása. A munkacsoport márciusi, majd áprilisi útmutatóit online célszámunkban közreadtuk, ezek honlapunkon megtekinthetők. Az elmúlt hónapokban a munkacsoport tovább folytatta munkáját és július végére elkészültek az útmutató harmadik verziójával, amelynek megállapításait cikkünk tartalmazza, magyar nyelven. Az eredeti dokumentumot online cikkeink közé feltöltöttük.

A REHVA útmutatók két fő témakörre bonthatók. Az első témakörben a vírus lehetséges terjedési módjait tekintették át és elemezték a munkacsoport tagjai, míg a másodikban gyakorlati javaslatokat tettek az egyes épületgépészeti berendezések üzemeltetésével kapcsolatban a vírusfertőzés terjedés kockázatának minél kisebbre való csökkentéséért.

részletek »

Felületfűtés 2.0

2020-10-28

A Felületfűtés 2.0 című célszámban a felületfűtés és -hűtés témakörben olvashat alapvető tudnivalókat, ismerkedhet meg innovatív és iránymutató rendszermegoldásokkal.

A célszám anyagának kidolgozója a REHAU Kft., amely innovatív és a jövő elvárásainak is megfelelő fejlesztéseivel segíti az épületgépészeket a megfelelő komfort és az egészséges környezet biztosításában.

A kiadvány bemutatja a jó közérzetet biztosító padlófűtés méretezési és kialakítási szempontjait, azokat a korszerű megoldásokat, amelyeket a REHAU kínál a kialakításhoz. Részletesen kitér a szabályozási kérdésekre és bemutatja azokat a rendszerelemeket, amelyek ezt energiahatékonyan lehetővé teszik.

Olvashatnak a mennyezetfűtésről, -hűtésről, a tervezési megfontolásokról, a megoldási lehetőségekről, az épületszerkezet temperálás egyre szélesebb körű alkalmazásáról, az ezzel kapcsolatos tervezési megfontolásokról és kialakítási megoldásokról.

Külön fejezet foglalkozik a szabályozási kérdésekkel, kiemelve a REHAU NEA SMART 2.0, felhő alapú megoldását, amely helyiségenkénti felületfűtés, -hűtésszabályozást biztosít beszédvezérléssel, minőségi és mennyiségi szabályozással.

A célszám végén mintapéldákat találnak kapcsolásokkal és az alkotóelemek felsorolásával.

részletek »