Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Online célszámok

2020 5. szám

2020-06-08

Májusi számunk nyitó cikkeinek szerzői a hideg- és melegvíz kérdésével foglalkoznak. Első, lektorált cikkünk szerzői budapesti távfűtött panelépületek melegvíz fogyasztási adatainak vizsgálati eredményeit mutatják be. A kérdés azért is fontos, mert a használati melegvíz fogyasztás meghatározása az épületgépészeti tervezés és a költségosztás miatt is szükséges. A távhőszolgáltató cégek a használati melegvíz fogyasztáshoz szükséges hőmennyiséget a nyári hónapok hőfogyasztása alapján határozzák meg, ami azonban nem vezet pontos eredményre, hiszen a használati melegvíz fogyasztás az év során jelentős mértékben változik.

Második, ugyancsak lektorált cikkünk szerzői a Pozsonyi Műszaki Egyetemen végzett kutatás eredményeit mutatják be. Három tanúsító eszközt ismertetnek az ivóvízkezelés és a minőség szempontjából: az ivóvízkezelést és a vízminőséget, mint a LEED-tanúsítás minősítő paraméterét, a BREEAM tanúsítási módszert és a WELL tanúsítványt ismertetik a vízminőség szempontjából.

Ezt követően a használati melegvíz cirkulációjával kapcsolatos kérdésekről olvashatnak. A melegvíz lehűlése előírt, ami egy központi HMV rendszer esetén csak keringetéssel biztosítható. A szerző a HMV cirkulációjához és a vegyi fertőtlenítéshez mutat be korszerű megoldásokat.

 

 

részletek »

2020 4. szám

2020-05-11

Áprilisi számunkat nagyon aktuális témával kezdjük: szerzőnk az új-koronavírus világjárvány épületgépészeti vonatkozásait vizsgálja. Megállapítja, hogy a járvány épületgépészeti szempontból két kérdést vet fel:

- az épületgépészeti rendszereknek van-e szerepe a járvány terjedésében,

- a világjárványnak milyen hatása van a szakterületre,

majd tárgyalja az épületgépészeti rendszerek lehetséges szerepét a SARS-CoV-2 terjedésében és kitér a szakmapolitikai vonatkozásokra.

Következő cikkeink is aktuális témakört mutatnak be, hiszen márciusban léptek hatályba azok a jogszabályok, amelyek az épületek gázellátásának területén érintett tervezők számára különösen fontosak. Szerzőnk a csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki biztonsági szabályzatában szereplő lényeges változásokat foglalja össze és felhívja a figyelmet a tervezők nagyobb önállóságára.

A témához kapcsolódik a lakossági gáztűzhelyek belső levegőminőségre gyakorolt hatása, amellyel kapcsolatban szerzőink szakirodalmi kutatásaik eredményeit foglalják össze és ezek alapján megállapítják, hogy a gáztűzhely légellátásának témaköre még ma is igen aktuális kérdés. A modellezés eredményeit és a levont következtetéseket a cikk második részében ismerhetjük meg.

 

részletek »

2020/2

2020-04-16

A következőkben először közreadjuk a REHVA 2020. március 17-én közreadott tájékoztatását, majd az április 3-án kiadott módosító tájékoztatást. (angol nyelvű)

Ezt követően a hazai cégek hozzánk érkezett tájékoztatását adjuk közre a következő sorrendben:

Szellőzőrendszeren keresztül terjedhet a vírus? Biztonságban vagyok? (Aereco)

Hogyan üzemeltessük épületeinket a koronavírus-járvány idején? (Daikin)

A légkondicionáló rendszerek működése a jelenlegi Covid 19 járvány körülményei között. (Schako)

Végül  bemutatjuk az AiCARR  protocollt a SARSCoV2-19 terjedés csökkentésére.

 

részletek »

2020 3. szám

2020-04-02

részletek »

2020 1-2 szám

2020-04-02

2020. évi első, összevont számunkat a Pollack Expó rendezvénynek szenteltük. Megkérdeztük Baumann Mihály tanszékvezetőt, hogy miben rejlik a Pollack Expó sikere? Válaszában elmondta, hogy a sikernek több összetevője van, de a rendezvény legfőbb erénye a személyre szóló figyelem. Kiemelte, hogy a siker fontos tényezője az épületgépész társadalom, az épületgépész cégek nagy arányának részvétele.

Most, a rendezvény után megerősíthetjük, hogy sikeres volt a Pollack Expó, érdekes előadásokkal és a szakma eredményeit bemutató kiállítással.

A sikeres rendezvény aláhúzza a Pécsett induló épületgépész mesterképzés hangsúlyozását. Erről a lapban részletesen beszámolunk. A képzés szakfelelőse elmondja, hogy az új mesterképzés igyekszik reagálni a szakterületen az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változásokra. Előtérbe kerül a szakterületen felmerülő feladatok életszerű megoldásának gyakorlása. Nagy hangsúlyt kap a fenntarthatóság központú gondolkodás.

A Pollack Expo rendezvény bemutatása mellett ebben a számunkban is nagy teret adunk lektorált cikkek közreadásának. Első cikkünk szerzője az előző számunkban közreadott kutatási munka további eredményeiről számol be. Ennek tárgya a PID és On-Off szabályozású hűtőrendszerek energetikai vizsgálata. A szerző olyan szimulációs modellt fejlesztett ki, amely lehetővé teszi egy hűtőkamra hőtechnikai tulajdonságainak és energiafogyasztásának vizsgálatát.

 

részletek »